Country tance - Jan Bob Pumpr


Není jednoduché napsat jen pár řádek o country tancích. K tomuto označení totiž neodmyslitelně patří neuvěřitelné množství nejen vlastních tanců, ale také hudby a historie ve které tyto tance vznikaly. Na úvod bych si dovolil použít pár slov pana profesora Bonuše z knihy "Lidové tance". Pan profesor sice tuto knihu psal o českých lidových tancích, ale některé jeho věty patří k lidovým tancům po celém světě a těmi country tance jednoznačně jsou.

"Lidový tanec představuje tu část národní taneční kultury, jejíž umělecké vyjadřovací prostředky vytvořili nejširší lidové vrstvy. Na krystalizaci jeho rysů obsahových se podílel především lid žijící ve venkovském prostředí; leckde však do jeho pohybové i hudební struktury zasáhly i vlivy městské a zámecké kultury. Lze hovořit o tom, že v lidové kultuře je zhmotněna atmosféra historických dob a prostředí, v nichž vznikala."

Tyto postřehy pana profesora jsou jistě nepopiratelné. Víme tedy, že tento druh tancování vznikal a vlastně stále ještě vzniká za pochodu dějin. Formy které známe dnes, mají tu mladší historii asi 4 století starou. Od té doby se stále více objevují tance v řadách a kruzích. Za současné country tance považujeme tance, které se vyvinuly v oblastech Francie a Anglie. Tyto dvě evropské velmoci udávali směr nejen v hospodářských a politických směrech, ale také v tanci. V těchto oblastech se nejvíce vžilo tancování ve čtverylkách a řadách. Odtud se potom rozšiřovali do celé Evropy a také do Ameriky. Také k nám se tento druh tancování dostal a v druhé polovině 19. století mohli čeští vlastenci tančit Českou Besedu. Ale přenesme se do Ameriky kde se do popředí zájmu tlačí hlavně Anglické country tance a zvolna se transformují do moderní podoby. Slovem moderní mám na mysli dobu od začátku 20. století. Je to doba, kdy se běžně tančí na Old Time Music čtverylky, řady a kruhy. Jedná se většinou o velice jednoduché formy. Důležité ale je, že se lidé mohou odpoutat od všední těžké práce a zažít příjemné uvolnění na lidové zábavě při zvucích kytary, banja a houslí. Je to také doba, kdy se začínají objevovat více tzv. callers. Lidé začínají vymýšlet vlastní figury a formace. Jejich množství stále narůstá a tanečníci se učí stále složitější formy tanců. Tyto tance již ale patří mezi tance americké. Můžeme je rozdělit do několika skupin. Každá skupina má svoje specifické prvky, kterými se od ostatních odlišuje. Naopak najdeme mnoho prvků, které jsou pro všechny skupiny společné. Country tance můžeme rozdělit na: tance v kruzích, ve čtverylkách a tance v řadách.

Tance v kruzích můžeme rozdělit na tance ve velkém kruhu a tance v "malých čtverylkách -tedy dva páry postavené čelem proti sobě. V těchto kroužcích stojí na jednom velkém kruhu. Jeden pár po směru tance (proti směru hodinových ručiček) a druhý naproti. Pro takovou formaci se dnes používá název Sicilian circle. V postavení samotných párů na velkém kruhu máme možností několik. Jednou z nich je postavení párů za sebou po směru tance. Druhou je postavení čelem do středu kruhu a páry se drží spolu za ruce. Některé tance také začínají v postavení, kdy pán nebo dáma stojí zády do kruhu a jeho partner-ka čelem proti němu. Většina těchto tanců se řadí pod souhrnný název Mixers a to z důvodu neustálé výměny partnerů.

Tance ve čtverylkách všeobecně nazývané Squares, protože postavení tanečníků na začátku tance je ve tvaru čtverce. Squares tančíme ve 4 tanečních párech a pokud caller neurčí jinak, směrujeme čtverylku tako: První pár stojí zády ke callerovi, druhý vpravo od prvního a stojí levým ramenem ke callerovi, naproti prvnímu čelem ke callerovi stojí pár číslo tři a levým bokem ke callerovi stojí pár číslo čtyři. Ve čtverylkách se mohou ale nemusí střídat partneři. Zrovna tak můžete ale nemusíte měnit místo ve čtverylce. To vše určí až caller.

Tance v řadách - vlastním názvem Contra tance. Hlavním znakem contra tanců je, že tanečníci stojí vždy ve dvou řadách proti sobě a partnery mají buď vedle sebe, nebo naproti sobě. V takto postavených párech vytváří formace a figury. Jako u ostatních druhů country tanců i v contra tancích tančíte často s jinými tanečníky než zrovna s vaším partnerem. To dává tomuto tancování nezaměnitelný ráz opravdové kolektivní zábavy.

Americké country tance ve formě, kterou mají na konci dvacátého století, k nám do republiky přinesl již před více jak dvaceti lety pan prof. Bonuš. Na svých cestách za tanečním uměním celého světa se dostal až na východ USA kde se naučil jak se country tance tančí a jaká pro ně platí pravidla. Po návratu společně se synem Jasanem začali s výukou country tanců u nás. Pro svou relativní nenáročnost a melodičnost vstoupily country tance rychle do podvědomí mnoha tanečníků. Tento veliký zájem přetrvává a tanečníků neustále přibývá. Pan profesor Bonuš a jeho syn Jasan již nejsou mezi námi. Ale jejich započatá práce má mnoho následovníků. Věřím, že tento druh zábavy bude mezi námi vždy populární a že při něm i nadále budeme zažívat skvělou atmosféru lidového tancování.

Jan Pumpr